Evropský fond pro regionální rozvoj

Naše společnost realizuje projekt s názvem „VÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY VE SPOLEČNOSTI PRIMA STAVEBNINY S.R.O.“ který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je výměna strojního vybavení, které je z dnešního hlediska již neefektivní, provozně i ekonomicky náročné a jeho provoz není ekologický. V rámci projektu dojde k výměně strojů za nové modely s nižší měrnou spotřebou paliva pro vykonání stejného objemu práce. Výměnou dosáhne společnost úspory energie 214,65 GJ/rok.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů